Nils Ferlin siluett

Ferlin Signation

 

 

 

 

Styrelsen informerar

 

Styrelse 2024-25

Namn, funktion Mail Mobil
Hans Rutberg, ordförande hans.rutberg@telia.com 070 5824828
Per Wiker, sekreterare

perfawiker@gmail.com

070 6216879

Olle Sundberg, webmaster

bollesundberg@gmail.com

070 3993631
Sven-Gillis Hagberg, vice ordför

svengillish@gmail.com

070 2176548
Pia Lindskog, kassör pia.lindskog@live.se

​070 5730355

Rolf Mårth
Jenny Westerström
Märta Grauers, suppleant
Johan Fehrman, suppleant

Dagordning

Verksamhetsberättelser

Resultatrapporter

Balansrapporter

Revisionsberättelser

Stadgar
Nedan finns det nuvarande stadgarna samt förslag till nya stadgar med ett utvidgat syfte med Nils Ferlin-Sällskapet.

Stadgar för Nils Ferlin-Sällskapet

GDPR - Behandling av personuppgifter

Information kring hur Nils Ferlin-Sällskapet behandlar personuppgifter: GDPR-Nils-Ferlinsaellskapet


 

 

 
Introduktion                         Om Nils Ferlin > Dikter av Ferlin > AKTUELLT Handskrivna dikter Ljudinspelningar av Ferlin TV & Film Musik & Tonsättningar Nils Ferlin-Sällskapet Styrelsen informerar Pristagare Poste Restante Litteraturbanken               Ferlinmuseet Länkar Upphovsrätt Om ferlin.se
                        Copyright Nils Ferlins rättighetshavare                            ferlin_penna_tigth