Nils Ferlin siluett

Ferlin Signation

 

 

 

 

Upphovsrätt Ferlin

 

Introduktion

Den upphovsrättsliga lagstiftningen är utformad så att rättighetshavarna, till exempel författare, kompositörer, musiker, fonogramframställare i olika väsentliga avseenden har ensamrätt till sina verk och prestationer. Tanken är att deras ekonomiska och ideella intressen på så sätt skall kunna tillvaratas.

Tillstånd

För att få rättighet att tonsätta, framföra eller trycka någon av Nils Ferlins dikter i kommersiellt syfte måste man få tillstånd för detta.

 

"Nils Ferlins rättsinnehavare" handhar utfärdandet av tillstånd och kan nås på följande sätt.

 

 mail:

nisse.sundberg@gmail.com

 tel:

073-6392363

 Adress

Nils Ferlins Rättsinnehavare

c/o Nils Sundberg

Grindstuvägen 25

167 33 Stockholm

   

Stim

Stim bevakar de ekonomiska rättigheterna åt svenska och utländska kompositörer, bearbetare, textförfattare och deras förlag. När deras musik framförs offentligt eller spelas in tar Stim betalt för detta och fördelar sedan pengarna mellan dem som äger rättigheterna till musiken.

 

När man utfört en egen tonsättning av en av Nils Ferlins dikter begär man först ett tillstånd för detta (se ovan). Därefter skickar man in en verksanmälan till STIM

Ersättning

Det finns standardiserade upplägg för hur stor ersättningen skall vara till upphovsmännen i samband med framförande av dikter eller tonsättningar och/eller för tryckning eller publicering av dikter.

 

Stim hanterar ersättningen för tonsättare och textförfattare i samband med musikaliska verk. För övrig typ av publicering framgår det i tillståndet hur ersättningsfrågan löses. 

 


 

 

 
Introduktion                         Om Nils Ferlin > Dikter av Ferlin > AKTUELLT Handskrivna dikter Ljudinspelningar av Ferlin TV & Film Musik & Tonsättningar Nils Ferlin-Sällskapet Poste Restante Litteraturbanken               Ferlinmuseet Länkar Upphovsrätt Om ferlin.se
                        Copyright Nils Ferlins rättighetshavare                            ferlin_penna_tigth