Nils Ferlin siluett

Ferlin Signation

 

 

 

 

Nils Ferlin-Sällskapet

 

Ferlin-paa-soffa-i-Filipstad-Bejemark.jpg

Nils Ferlin-Sällskapet bildades i oktober 1962, ett år efter skaldens bortgång.

Styrelse 2023-24

Namn, funktion Mail Mobil
Hans Rutberg, ordförande hans.rutberg@telia.com 070 5824828
Per Wiker, sekreterare

perfawiker@gmail.com

070 6216879

Olle Sundberg, webmaster

bollesundberg@gmail.com

070 3993631
Sven-Gillis Hagberg, vice ordför

svengillish@gmail.com

070 2176548
Pia Lindskog, kassör pia.lindskog@live.se

​070 5730355

Rolf Mårth
Jenny Westerström
Märta Grauers, suppleant
Johan Fehrman, suppleant


För mer information om Nils Ferlin-Sällskapets historia se Nils Ferlin-Sällskapets 50-åriga historia

Ferlinpriset och Trubadurpriset

Sällskapet har till Ferlins minne instiftat en stipendiefond, som årligen utdelar Ferlinpriset till "värdiga svenskspråkiga lyriker". Ferlinpriset har delats ut varje år sedan 1963. Från och med 1980 delar Nils Ferlin-Sällskapet också årligen ut ett Trubadurpris, tack vare en generös donation av Curt Enström. Se Pristagare.


Poste Restante

Sedan 1968 ger Sällskapet ut en medlemstidning, Poste Restante. Den utkommer med två nummer per år och innehåller artiklar om och kring Nils Ferlin. Se  Poste Restante.  I Poste Restante porträtteras också de författare och trubadurer som korats till pristagare. 


Bli medlem

​Under åren har sällskapet utvecklats och blivit en mångsidig bärare och spridare av kunskap och forskning om Ferlins kända och mindre kända sidor. Det har medlemmar både i Sverige och utomlands.

Sällskapet är öppet för envar Ferlin-vän! Medlemsavgiften är 250 kr per år (studerande och pensionärer 200 kr). Vårt plusgirokonto är 35 21 55-6.

Välkommen du också!

Har du frågor om Nils Ferlin eller om Sällskapet? Vill du bli medlem i Nils Ferlin-Sällskapet? Vill du lämna förslag på nya pristagare? Kontakta Sällskapets sekreterare Per Wiker, mail: perfawiker@gmail.com

Mobil: 070-6216879

Nils Ferlin-Sällskapets hemsida kommer från och med 2021 att administreras och drivas genom www.ferlin.se, som är den hemsida som Nils Ferlins släktingar har skapat.

 


 

 

 
                        Copyright Nils Ferlins rättighetshavare                            ferlin_penna_tigth