Nils Ferlin siluett

Ferlin Signation

 

 

 

 

Om Nils Ferlin

 

skägg


Nils Ferlins dikter når hela tiden en ny publik och han räknas i dag som en av Sveriges största och mest populära diktare genom tiderna. Poeten och Klarabohemen som under sin livstid var lika mytomspunnen som älskad.

Dikterna publicerades oftast för första gången i dags- och veckotidningar innan de senare kom ut i bokform. Med sin tredje diktsamling Googles nådde han kulmen av framgång och var då en rikskändis, en storsäljande poet som några år senare kunde lämna Klarakvarterens hårda liv för Roslagen.

Ferlin var en inkännande poet. Den lilla människan är den stora människan i hans diktarvärld. Orden i dikterna är precisa och används aldrig som utfyllnad. Det finns en musikalitet, en rytm i de oftast rimmade verserna och igenkännandet i dikterna gör att Ferlin behandlar såväl de enklaste vardagliga trivialiteter som de djupaste livsfrågorna med samma uppenbara klarhet, enkelhet och glöd. Han var en perfektionist i sitt skrivande. Dikterna krävde oftast år av omarbetningar innan han var helt nöjd och innan de fick publiceras och ingå i hans diktsamlingar. In i det sista lyfte han telefonluren och ringde in sina korrigeringar till förläggaren.

På caféerna i Klara bland författarkollegor, vänner och gelikar tog Ferlin sin extravaganta och självklara plats, där var han estradören, skådespelaren. Här deklarerade han ibland sina dikter för första gången. Ingen läste Ferlins dikter som Ferlin själv. Få poeter kunde med så få rader säga så mycket.

Si, världen är förklarad - i vetenskapens ljus
fördunstar all vår oro och smärta.
Nu är det inte långt emellan människornas hus,
men långt emellan hjärta och hjärta

 

 


 

Kronologi beskriver den närmaste släkten samt de viktigaste händelserna i hans liv i text och som bildspel.

 

Diktsamlingar av Ferlin ger en förteckning över de diktsamlingar och andra publikationer som han själv var med och skrev eller publicerade.

 

Böcker om Ferlin ger en förteckning över de böcker där andra personer skildrat Ferlin som person och diktare.

Under Dikter Ferlin hittar du många av Nils Ferlins populäraste dikter.

Under Handskrivna dikter kan du se exempel på Ferlins vackra handstil och se hur en dikt kan växa fram.

Ljudinspelningar av Ferlin visar smakprov på hans karaktäristiska sätt att läsa sina egna dikter.

Det kommer hela tiden nytt material på Internet i form av film och musik. Se Tv & Film och Musik & Tonsättningar.

Nils Ferlin-Sällskapet har årligen utsett årets litterära Ferlinpristagare och Trubadurpristagare.

Poste Restante är Nils Ferlin-Sällskapets medlemsblad där bl.a. vänner, författar- och konstnärskollegor ger sin bild av Nils Ferlin. Alla nummer finns nu tillgängliga här på ferlin.se

 


 

Så här beskrev Nils Ferlin sig själv i en dedikation till dikatarkollegan Carl-Emil Englund år 1930:

Ett ankhuvud sätt på en gärdsgårdsstör
och du har mitt porträtt -
Vem är jag ?  - En man som lever och dör

på vanligt sätt:
Ett barn som drömmer
                     som andra drömt,
ett flarn som glömmer
                     som andra glömt,
ett skarn som tömmer
                     som andra tömt
besvikelsens bittra vin:
Men gör grimaser och grin
och skryter och ropar: nej, djävlar,
jag ändrade inte en min!
                     NILS FERLIN.

 


 

 

exlibris

                                            EX LIBRIS Nils Ferlin


 

 

 
                        Copyright Nils Ferlins rättighetshavare                            ferlin_penna_tigth