Nils Ferlin siluett

Ferlin Signation

 

 

 

 

Aktuellt

 

Nils Ferlin-Sällskapet nu på www.ferlin.se

Nils Ferlin-Sällskapet har under det senaste åren samverkat med Nils Ferlins släktingar för att säkra Sällskapets fortlevnad. Samarbetet utvecklas alltmer och arbete pågår med att föra ihop släktens hemsida www.ferlin.se  med Nils Ferlin-Sällskapets hemsida www.ferlinsallskapet.se 

Detta innebär att allt innehåll successivt flyttas från www.ferlinsallskapet.se till www.ferlin.se under 2021.

I samband med flytten har vi även valt att digitalisera alla tidigare nummer av medlemstidningen Poste Restante.


Ferlinsaellskapets-sida.jpg
Hemsidan ferlinsallskapet.se upphör hösten 2021 efter 23 år

Ny bok

Bakgrunden är följande: när Nils Ferlin avled 1961 bildades ett Ferlinarkiv på Universitetsbiblioteket i Göteborg. Efter det att Nils' hustru Henny avled 1979 tillkom ytterligare material, bestående av färdiga dikter, diktutkast, brev, fotografier och mycket annat. Nils Ferlin hade inga egna barn, men hans systrar Lisa (gift Silén) och Ruth (gift Hladisch) hade flera barn. De fem syskonbarnen fick småningom också ta hand om delar av den litterära kvarlåtenskapen. Uppdelat i fem portioner har det stora materialet under många år förvarats i olika källare, på vindar och i garderober.

För några år sedan började släktingarna träffas regelbundet för att överblicka och sammanställa materialet, som nu till stor del är digitaliserat. Fynden består av dikter som inte publicerats i diktsamlingarna, prosastycken där Ferlins skicklighet som prosaist kommer fram, brev till och från Nils Ferlin, fotografier, restaurangmenyer med dikter, och mycket, mycket annat. Ett exempel på fynd följer här: i samband med att Ferlin 1942 fick Frödingsstipendiet skrevs det mycket i tidningarna och Ferlin presenterades som en poet som skapade djärva bilder, exemplifierat av följande rad: Jag tryckte mig in i min rolighets vadd och min pratsamhets yllekofta.

I samarbete med Jenny Westerström har fynden bearbetats och hösten 2021 kommer en bok med titeln Efterskörd- Ferlinfynd från en spånkoffert att ges ut på Carlsson Bokförlag. Författare är Hans Rutberg, systerdotterson till Nils Ferlin, och Jenny Westerström.Bokomslag-Hasse-Rutberg-bok.jpg

Efterskörd


 

 

 
Introduktion                         Aktuellt Om Nils Ferlin > Dikter av Ferlin > Handskrivna dikter Ljudinspelningar av Ferlin TV & Film Musik & Tonsättningar Nils Ferlin-Sällskapet Poste Restante Litteraturbanken               Ferlinmuseet Länkar Upphovsrätt Om ferlin.se
                        Copyright Nils Ferlins rättighetshavare                            ferlin_penna_tigth