Nils Ferlin siluett

Ferlin Signation

 

 

 

 

Nils Ferlin Sällskapet

 

Nils Ferlin - sällskapet

Nils Ferlin-Sällskapet bildades i oktober 1962 - ett år efter skaldens bortgång. Initiativtagare var några av hans vänner och ett antal andra kulturpersonligheter: Idun Lovén, Carl Emil Englund, Ingegerd Granlund m.fl. Syftet var att till Ferlins minne instifta en stipendiefond till "värdiga svenskspråkiga lyriker". Det första Ferlin-stipendiet - sedermera Ferlinpriset - delades ut 1963. Från och med 1980 delar Nils Ferlin-Sällskapet också årligen ut ett trubadurpris, tack vare en generös donation av Curt Enström.

 

Poste Restante

Sedan 1968 ger sällskapet ut en medlemstidning, Poste Restante. Den utkommer med två nummer per år och innehåller artiklar om och kring Nils Ferlin. Däri porträtteras också de författare och trubadurer som korats till pristagare.

 

ferlin 035

 

För mer info se Nils Ferlin-Sällskapet 

 


 

 

 
Introduktion                         Om Nils Ferlin > Dikter av Ferlin > Handskrivna dikter Ljudinspelningar av Ferlin Film & Musik på nätet Tonsättningar Nils Ferlin Sällskapet Litteraturbanken               Ferlin-Museet Länkar Upphovsrätt Om ferlin.se
                        I samarbete med Nils Ferlins släkt                                  ferlin_penna_tigth